Kooperativ Bemanning AS er et selskap som leverer bemannings- og rekrutteringstjenester til helse og omsorgssektoren. Vi samarbeider hvert år med 15-20 norske kommuner og leier ut ca 100 vikarer. Ved rekruttering leggs stor vekt ved språklig kompetanse og personlige egenskaper.

Vi tilbyr:
* Vikarformidling.
* Rekruttering til faste og midlertidige stillinger.

Les om Kooperativ Bemanning i enhetsregisteret
(klikk her).

Kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2008
Oppfyllese av internkontrollforskriften for sosial- og helsetjenesten (FOR-2002-12-20-1731).
Oppfyllelse av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
Oppfyllelse av vikarbyrådirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/104/EF om vikararbeid).
Foretaket er registrert hos Arbeidstilsynet som bemanningsforetak i Norge.
Foretaket har registrert revisor (REVISOREN.NO AS org.nr. 916 652 828).
DN Gaselle-bedrift 2016

Du er velkommen til å kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under eller ringe +46 706722792 (svensk nummer).