• Högre lön - Bättre vård - Utan vinster i välfärden
    Välkommen att jobba för oss!  • Kooperativ Bemanning är ett icke vinstdrivande bemanningsföretag i Norge.
    Vi har kallats för
    ”företaget med den rikaste personalen” i media.
    Klicka på symbolerna nedan för att se mer om vad media har sagt och skrivit om oss.

My Image
My Image